Wat kun je nog meer?

Wat kun je nog meer?

Wat kun je nog meer – naast hanteren?
Je kunt manipuleren
Uit het boekje leren
Trotseren en observeren
Detecteren, reguleren
Desnoods fileren

Zijn de gevolgen te analyseren?
Manipuleren loopt uit op fêteren of duperen
Je moet wat riskeren:
Wie een kuil graaft voor andéren
Kan er zelf in dondéren …
Kortom, het kan verkeren

Hoe voorkom je escaleren?
Laat je niet provoceren tot duelleren
Wat betrokkenen kan blameren
Met kans op royeren, deklasseren
Denkbeeldig fusilleren
Collectief degenereren

Verder nog iets te adviseren?
Laat je niet aanpraten iets te mankeren
Niets kan je deprimeren
Kom op voor jezelf met ere
Kan iemand dat echt niet respecteren
Denk dan “krijg de kl…”

Rob Visser

Naschrift van de auteur

Er komen vast reacties op de slotzin met de vraag hoe deze zich verhoudt tot de uitgangspunten van geweldloos communiceren (NVC), zoals verwoord op de pagina met links. Vooruitlopend op die reacties: ik sta sympathiek tegenover NVC, wat niet betekent dat ik deze ideeën gebruik als dogma of ideologie om anderen of mezelf de maat te nemen.

Natuurlijk wens ik een ieder gezondheid toe. Ik denk tevens dat als je herhaaldelijk niet gerespecteerd wordt, er een moment komt waarop het heel gezond en natuurlijk is om woede te voelen. Dit helpt om daarna weer je energie op andere dingen te kunnen richten, zodat je niet blijft piekeren.

Overigens, was het Mahatma Gandhi, een van de grootste inspirators tot geweldloosheid, die zei dat als je moet kiezen tussen lafheid en geweld, je beter kunt kiezen voor geweld. Naar mijn idee zou van lafheid sprake kunnen zijn als je in zo’n geval je woede ontkent omdat je de voorkeur geeft aan gevoelens rond schuld, schaamte, verdriet en/of angst.

Just another WordPress site